Language selection


Bulgarian English

Бързо търсене


Област


Населено място

Тип


Вид


подробно търсене

За потребители


Регистрация Вход
Регистрация Потребителски вход
Какви документи са необходими при купуване на имот

Ако парите ти са налични , тогава си подготви Документ за самоличност или т.нар. лична карта и си плати всички данъци, защото пред Нотариуса ще ти се наложи да подпишеш три декларации:

Декларация за гражданство и гражданско състояние 
декларация по чл. 25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за гражданство и гражданско състояние се попълва от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката пред Нотариуса.

Декларация за липса или наличие на данъчни задължения към държавата 
Декларация по чл.226, ал.1 от ДОПК се попълва в два екземпляра от продавача и купувача на имота при изповядването на сделката преди Нотариуса.

Декларация за намерение за покупка на имот 
Декларация по чл. 49 от Закона за местните данъци и такси се попълва преди прехвърляне на недвижим имот, и в нея се посочва вида на имота, местонахождението му, начина на придобиване и наличието на родствена връзка между продавача и купувача.
 
С това твоите задължения приключват, всичко останало трябва да бъде подготвено от Продавача или упълномощен от него - Брокер или Агенция за недвижими имоти.

Ако ще купуваш имота с кредит , банката ще поиска от теб :

Удостоверение за платени данъци 
С удостоверението по чл. 87 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се доказва, че нямате непогасени данъци или осигуровки към хазната. Изважда се от Националната агенция по приходите. Срокът за издаване на удостоверението е 7 работни дни от подаването на молба.

Документи за доказване на доход 
В случая се изисква Служебна бележка от работодателя за последните 6 месеца, както и Молба образец на банката, която се попълва от упълномощен служител на фирмата, в която работите.

Удостоверение за семейно положение 
Удостоверението се издава от общинска служба ЕСГРАОН по постоянен адрес на собственика на имота. Услугата се извършва срещу предоставяне на лична карта. Срокът е 7 дни от подаване на молбата.

Оценка на имота 
Оценката на имота се извършва от лицензиран експерт оценител, посочен от банката.

Освен твоите документи банката ще изиска и :

Нотариален акт на имота
Предварителен договор за покупко-продажба на имота
Данъчна оценка на имота
Удостоверение за липса на вещни тежести върху имота
 
Това са основните документи, всяка банка си запазва правото освен стандартния пакет документи да изисква и допълнителни книжа, ако прецени, че това се налага.Обратно в "Полезно"
FaceBook